Logo
DONATECHPORT

Sàn giao dịch Công nghệ Đồng Nai (DONATEX) là một trong những địa chỉ và phương thức quan trọng để hỗ trợ các hoạt động mua, bán, chuyển giao công nghệ và thiết bị một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy thị trường công nghệ tại Việt Nam; tạo môi trường thuận lợi cho quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. Các chức năng chính của DONATEX bao gồm:

       - Trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, cung cấp công nghệ, thiết bị theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

       - Tư vấn, môi giới giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ; thực hiện giao dịch công nghệ theo hợp đồng đại diện, ủy thác, ủy quyền, đại lý, ký gửi theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

       - Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các bên tiến hành giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ bảo đảm tính hợp pháp, an toàn và hiệu quả;

       - Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước trong việc xác định giá trị kết quả nghiên cứu khoa học và thẩm định công nghệ, tài sản trí tuệ.

DONATEX được thiết kế, vận hành theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng qua việc cho phép các thành viên được tự chủ mọi hoạt động giao dịch của mình trong hệ thống; cung cấp các tiện ích giúp thành viên chủ động trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và kết nối với nguồn cung công nghệ và thiết bị, các nhà tư vấn, các nhà đầu tư. Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu các sáng chế, dự án kinh doanh, dự án khởi nghiệp sáng tạo có nhu cầu tìm kiếm đối tác có thể sử dụng Sàn giao dịch để giới thiệu sản phẩm của mình đến các nhà đầu tư,…

 

Dịch vụ pháp lý Đồng Nai

 
Share with friends