Logo
DONATECHPORT

MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA “CHỢ CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023 (TECHMART DONGNAI 2023)”.

Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 1, Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.)

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch Tổ chức Chợ công nghệ - Thiết bị và Thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2023 (Techmart DongNai 2023).
Techmart Dong Nai 2023 được tổ chức từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 1, Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.) nhằm giới thiệu, phổ biến rộng rãi các ý tưởng/dự án khởi nghiệp, các thành tựu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; các công nghệ  - thiết bị và sản phẩm bán buôn có hàm lượng công nghệ cao; đẩy mạnh sự liên kết giữa các địa phương với các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài; tôn vinh năng lực và sức sáng tạo của cá nhân và tổ chức KH&CN. 
Với phương châm “Liên kết cùng phát triển” và để thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai – đơn vị được giao tổ chức Techmart DongNai 2023 kính mời Quý đơn vị đăng ký tham gia gian hàng tại Chợ Công nghệ, Thiết bị và Thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2023 (Techmart Dong Nai 2023). Chính sách hỗ trợ của Ban tổ chức là miễn phí gian hàng. Thời gian đăng ký trước ngày 15/7/2023.
Sự phối hợp tích cực của quý đơn vị là phần đóng góp lớn vào sự thành công của Techmart DongNai 2023.
Thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Bùi Xuân Phong, điện thoại: 0838776277.
Kính chào trân trọng ./. 
    Đính kèm: Phiếu đăng ký tham gia TECHMART Đồng Nai .

https://1drv.ms/f/s!AhHNP8XkcaGChm-ggrrVxp_z-u1r?e=N1IrZI
Share with friends