Logo
DONATECHPORT

Techmart Dong Nai 2022 được tổ chức từ ngày 14/11 đến ngày 16/11/2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Số 1597, Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhằm giới thiệu, phổ biến rộng rãi các ý tưởng/dự án khởi nghiệp, các thành tựu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; các công nghệ - thiết bị và sản phẩm bán buôn có hàm lượng công nghệ cao; đẩy mạnh sự liên kết giữa các địa phương với các tổ chức KH&CN và các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài; tôn vinh năng lực và sức sáng tạo của cá nhân và tổ chức KH&CN.Với phương châm “Liên kết cùng phát triển” và để thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai – đơn vị được giao tổ chức ngày hội kính đề nghị Quý đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch phối hợp và đăng ký tham gia Chợ Công nghệ, Thiết bị và Thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2022 (Techmart Dong Nai 2022) với số lượng tối thiểu là 01 gian hàng (gian hàng đăng ký được miễn phí). Thời gian đăng ký trước ngày 20/09/2022.

Sự phối hợp tích cực của quý đơn vị là phần đóng góp lớn vào sự thành công của “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai Techfest Dong Nai 2022 và “Chợ Công nghệ - Thiết bị và Thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2022”.
Kính chào trân trọng ./.
Giấy mời đăng ký

Share with friends