Logo
DONATECHPORT

MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA “CHỢ CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023 (TECHMART DONGNAI 2023)”.

Time 04.07.2023 09:32 | View 912
MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA “CHỢ CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023 (TECHMART DONGNAI 2023)”.

KHẢO SÁT NHU CẦU TÌM MUA/CHÀO BÁN CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ TẠI CHỢ CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG NAI NĂM 2022 - TECHMART DONG NAI 2022.

Time 01.11.2022 02:19 | View 674
Kính gửi Quý đơn vị, cơ quan /Doanh nghiệp
Thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo điều kiện đưa công nghệ mới vào ứng dụng trong sản xuất, Trung tâm Khoa học và Công nghệ (TKC, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai) tổ chức “Chợ công nghệ - Thiết bị và Thương mại Đồng Nai 2022” (Techmart Dong Nai 2022) diễn ra từ ngày 14-16/11/2022.

Phiếu Đăng ký Tham gia Chợ Công nghệ, thiết bị và thương mại Đồng Nai 2022 (Techmart DongNai 2022)

Time 31.10.2022 04:16 | View 970
Phiếu đăng ký tham gia xin gửi về địa chỉ sau: 
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai)
Số 1597, Phạm Văn Thuận, KP. 3, P.Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Website: dost-dongnai.gov.vn; Donatex.vn; Email: mr.xuanphong@gmail.com        
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp:- Ông Đoàn Hùng Minh, ĐT: 0918.309030; - Ông Bùi Xuân Phong, ĐT:0838.776277.

Mời tham gia "Chợ Công nghệ - Thiết bị và Thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2022 (Techmart Dong Nai 2022)

Time 01.11.2022 02:21 | View 991

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch Tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai Techfest Dong Nai 2022 Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai Techfest Dong Nai 2022 được tổ chức tại Đồng Nai với nhiều sự kiện diễn ra trước, trong và sau ngày hội; và “Chợ Công nghệ - Thiết bị và Thương mại Đồng Nai 2022 (Techmart Dong Nai 2022)” là một trong các sự kiện.

1