Logo
DONATECHPORT

Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2022
(Khai mạc lúc 09 giờ 00 ngày 14/11/2022; 
Bế mạc lúc 14 giờ 30 ngày 16/11/2022)
Địa điểm: tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 
Số 1597, Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Phiếu đăng ký

Share with friends